Alias: Anna Italyanka, Rebecca Volpetti, Kristina Zaharia